Iedereen doet mee

Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd 2023

In dit magazine besteden we aandacht aan hoe iedereen - scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars - samen met ouders en jongeren kan toewerken naar zorg in onderwijstijd.

Het organiseren en financieren van zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs is in de praktijk niet eenvoudig. Daarom is in de afgelopen jaren onderzoek verricht om de organisatie en financiering zo te vereenvoudigen dat het minder belastend is voor ouders en (v)so- scholen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben de ministeries van OCW en VWS aangekondigd met speciale wetgeving de organisatie en financiering te vereenvoudigen.

Omdat een wetswijziging een langdurig traject is, organiseert het NJi, samen met partners, de zogeheten Oplossingenlabs. Daarin laten betrokkenen zien wat er al wel mogelijk is binnen de huidige kaders. De opbrengsten van deze bijeenkomsten verzamelen we in dit online magazine Iedereen doet mee.

De samenwerkingspartners zijn: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Gehandicaptenzorg en sectorraad GO (voor gespecialiseerd onderwijs), DSP/Oberon en de zorgarrangeurs van Onderwijsconsulenten.

Omslag NJi-publicatie
Titel: 
Iedereen doet mee. Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd 2023
Auteur: 
Fafieanie, V., M. Zegers, M. Wouters
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
16 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Lees het magazine