Regelen zorg in onderwijs eenvoudiger

De wet- en regelgeving rondom zorg in onderwijstijd wordt aangepast om de financiering voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte in het speciaal onderwijs eenvoudiger te organiseren. Dat schrijft minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Een groot deel van de scholen in het speciaal onderwijs ervaart knelpunten in de organisatie en financiering van zorg op school. Ook ouders kost het veel tijd. Zij bepalen nu in overleg met de school welk deel van hun persoonsgebonden budget wordt ingezet voor zorg op school en wie die zorg gaat geven. Dat brengt voor ouders en school veel afstemming en administratieve lasten met zich mee. Ook geeft het aantal verschillende hulpverleners onrust voor school en leerlingen.

Meer rust en continuïteit

De minister wil in de Jeugdwet vastleggen dat zorg in onderwijstijd collectief beschikbaar komt op school. Het wordt een gemeentelijke taak dit als een voorziening te financieren. De zorg wordt bij voorkeur geboden door één of twee zorgaanbieders per school. Deze collectieve inzet en het beperkte aantal zorgaanbieders geeft meer rust en continuïteit.

De wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn, kosten tijd. Om het veld in de tussentijd te ondersteunen blijft de minister zorgarrangeurs op scholen in het speciaal onderwijs inzetten. Deze arrangeurs bieden scholen ondersteuning bij het organiseren van zorg in onderwijstijd.

Oplossingenlabs

'Het is goed dat er speciale wetgeving komt om de organisatie en financiering van zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs te vereenvoudigen', zegt Vincent Fafieanie van het NJi. 'Maar dat is nog wel een langdurig traject. In de tussentijd blijft het NJi, samen met partners, de zogeheten Oplossingenlabs organiseren. Daarin laten betrokkenen zien wat er al wel mogelijk is binnen de huidige kaders. De opbrengsten van deze bijeenkomsten verzamelen we in het online magazine Iedereen doet mee.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Meer informatie

Kamerbrief over voortgang verbeteraanpak passend onderwijs