Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer van 23 november 2018 over Onderwijs en Zorg zetten de minister van Onderwijs en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiteen hoe zij willen zorgdragen dat ieder kind zich kan ontwikkelen door de combinatie van zorg en onderwijs beter te regelen voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of psychische problemen, lichamelijke beperkingen of beperkte sociaal emotionele ontwikkeling.

Op basis van een analyse van de huidige praktijk worden vijf aandachts- en knelpunten genoemd. Tien maatregelen, die worden genoemd, dragen in samenhang bij aan oplossingen voor genoemde knelpunten. 

De uitkomsten van de Quickscan kunnen benut worden om met betrokkenen uit het veld, zowel vanuit de zorg als vanuit het (speciaal) onderwijs en met gehandicapten- en ouderorganisaties te werken aan een pakket van maatregelen dat in samenhang de financiering en organisatie van de zorg in onderwijstijd vereenvoudigt.

omslag Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs
Titel: 
Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar: 
Omvang: 
11 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie