Hoe kan een kleinschalig verblijf samenwerken met het onderwijs?

Voor kinderen en jongeren die in een kleinschalig verblijf wonen is het belangrijk dat hun woonvoorziening samenwerkt met het onderwijs. Wanneer hun woonsituatie verandert, kan de school hen ondersteunen, en andersom. Een overgang van woonomgeving of school vraagt veel van kinderen. Het kost hen tijd en ruimte om zich de nieuwe plek eigen te maken en zich vertrouwd te voelen.

In deze verkenning lees je hoe een kleinschalige voorziening kan optrekken met school, ouders en hun kinderen. Het NJi heeft medewerkers van zes verschillende kleinschalige voorzieningen geïnterviewd over hun samenwerking met scholen: wat ervaren zij? En hoe pakken zij dit aan? Juist van hun praktijkervaring kunnen we veel leren.

Titel: 
Hoe kan een kleinschalig verblijf samenwerken met het onderwijs?
Auteur: 
Efat, A., F. Hebly, E. Mourits, V. Fafieanie en A. Addink.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
15 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie