Verbinding onderwijs en jeugdhulp

In dit dossier vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, hulp en begeleiding is nodig om kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders, professionals en organisaties moeten daarom nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen.

Preventiematrix Onderwijs – Jeugd

Voor de verbinding tussen onderwijs en gemeente
Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugd

Voor een goed preventief aanbod is het belangrijk dat gemeenten en onderwijs elkaar als vanzelfsprekende partners zien.

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde als hulpmiddel de Preventiematrix, die inzicht, overzicht en samenhang geeft in het preventieve jeugdaanbod dat aansluit op de gezamenlijk geformuleerde ambities.

 

A3-plaat: Samen kom je verder!

Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met de gemeente Amstelveen een speciale plaat ontwikkeld. 

Met behulp van de plaat kunnen de intern begeleider en jeugdhulpverlener afspraken met elkaar maken over hun samenwerking, daarover in gesprek blijven én daarop terugkijken.

Gespreksmap zorg en onderwijs

Zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
Screenshot van Gespreksmap zorg en onderwijs

Goed maatwerk vraagt om goede samenwerking. Om daarvoor de basis te leggen kunnen scholen de Gespreksmap gebruiken. De map stelt de vragen en scholen formuleren samen met alle partners de antwoorden.

Dit is versie 2 van de Gespreksmap. Feedback van gebruikers is hierin verwerkt. Uw feedback blijft van harte welkom. Geef uw ervaringen door via info@nji.nl.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies