Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. 

Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en gebruikt. Ouders, kinderen en jongeren hebben ervaringskennis. Professionals hebben praktijkkennis. Wetenschappers hebben wetenschappelijke kennis. Als Nederlands Jeugdinstituut verbinden wij die kennis, samen met iedereen die erbij betrokken is.

Alle onderwerpen A-Z

Voor en met gemeenten

Het Nederlands Jeugdinstituut is ervoor om samen met gemeenten te onderzoeken waar het (nog) beter kan.

Bijvoorbeeld om beter zicht en grip te krijgen op de kwaliteit van uw jeugdveld en het versterken van preventie.

Maatschappelijk thema's

Leven en werken met het coronavirus

Informatie voor ouders, kinderen, jongeren, professionals en gemeenten.

Vraag naar jeugdzorg, van toename naar afname

Zicht en grip krijgen op het jeugdveld.

Zo thuis mogelijk opgroeien

Optimale zorg voor kinderen die niet thuis kunnen wonen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies