Erkende justitiële interventies

Een justitiële interventie richt zich op het voorkomen of verminderen van crimineel gedrag of recidive daarvan. De onderstaande justitiële interventies voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn erkend en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies. Interventies voor volwassenen staan op de website het Trimbos-instituut. Interventies die binnen het sociaal domein kunnen worden ingezet op de website van Movisie.

Iris Dikhoff