TACt en TACt Plus

TACt is een intensieve, individuele training gericht op het verminderen en in de toekomst voorkomen van antisociaal en agressief gedrag. TACt Plus is een variant voor jongeren met een lichte verstandelijk beperking.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Agressieproblematiek, Antisociaal gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar met antisociaal en agressief gedrag die tekortschieten op het gebied van sociale en cognitieve vaardigheden, impulscontrole en moreel redeneren.

Aanpak

De Training Agressie Controle (TACt) traint jongeren in vaardigheden die hun sociale functioneren, probleemoplossend vermogen en zelfcontrole verbeteren. De jongeren krijgen acht weken lang drie trainingen per week, waarin ze werken aan drie thema's: sociale vaardigheden, boosheidcontrole en moreel redeneren.

TACt Plus richt zich op het versterken van sociale en probleemoplossingsvaardigheden bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Onderdeel daarvan is het begrijpen van regels in sociale situaties en het aanleren van zelfcontrole. TACt Plus is niet gericht op het versterken van moreel redeneren.

In de bijeenkomsten wordt veel geoefend. Via huiswerkopdrachten sluit de training nauw aan bij het dagelijks leven, zodat de jongere veel gelegenheid heeft om vaardigheden te oefenen.

Ouders worden betrokken bij de training. Zij krijgen uitleg over de inhoud van de training en hun rol daarin. Ook zijn ze aanwezig bij de intake, de tussen- en de eindevaluatie en is er na iedere bijeenkomst contact met hen.

Tijdsinvestering

TACt bestaat uit 24 trainingsbijeenkomsten van een uur, een intake, een bijeenkomst met de ouders, een tussen- en een eindevaluatie. Bij TACt Plus zijn er 16 trainingsbijeenkomsten van anderhalf uur en is er een extra gesprek met alleen de ouders. Het hele traject beslaat tien weken.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: