So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Delinquentie
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 23 jaar met een IQ tussen 50 en 85 die delicten hebben gepleegd en tekorten hebben in sociale probleemoplossingsvaardigheden. So-Cool richt zich ook op een intermediaire doelgroep: de ouders of opvoeders en een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de jongere.

Aanpak

So-Cool is een kortdurende, individuele interventie met als doel het vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, om daarmee de kans op recidive te verminderen. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van sociale steun. De training wordt in het kader van een leerstraf opgelegd.

Jongeren leren onder meer emoties en positieve en negatieve gedachten te herkennen bij zichzelf en anderen. Ook wordt gewerkt aan omgaan met groepsdruk en assertief gedrag.

Afhankelijk van de gekozen variant – regulier of verlengd – bestaat de training uit 17 of 23 bijeenkomsten van 75 minuten en 3 of 4 praktijkbijeenkomsten van 120 minuten. Daarnaast is er een nazorgtraject dat bestaat uit een boostersessie en zes follow-upcontacten.

 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: