Aanmelden justitiële interventie

Ben je eigenaar of ontwikkelaar van een interventie die gericht is op het voorkomen van crimineel gedrag of recidive door kinderen, jongeren of volwassenen. Wil je deze laten beoordelen op kwaliteit en effectiviteit? Dan kun je jouw interventie voor een erkenningsprocedure aanmelden.

Criteria voor aanmelden

Je kunt jouw interventie aanmelden als die voldoet aan zes eisen:

  • De aanpak is planmatig en doelgericht.
  • Het doel is het voorkomen van crimineel gedrag of recidive door kinderen, jongeren of volwassenen.
  • De interventie wordt uitgevoerd in Nederland.
  • Er is een Nederlandstalige handleiding beschikbaar.
  • Er is een procesevaluatie beschikbaar.
  • Je bent de eigenaar of licentiehouder van de interventie.

Je kunt jouw interventie aanmelden via info@justitieleinterventies.nl.

Begeleiding

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut begeleiden eigenaren van interventies binnen het erkenningstraject. Welk instituut je begeleidt, hangt af van de doelgroep van jouw interventie. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Lees meer over de erkenningsprocedure of neem contact met ons op via info@justitieleinterventies.nl.

Iris Dikhoff