Wat is een justitiële interventie?

Een interventie is een systematische aanpak voor preventie, ondersteuning en hulp bij specifieke risico's en problemen, die theoretisch en praktisch weldoordacht is. Een justitiële interventie richt zich daarbij op het voorkomen of verminderen van crimineel gedrag of recidive daarvan.

Doel van justitiële interventies

Justitiële interventies hebben als doel kinderen, jongeren en volwassenen te helpen beter maatschappelijk te functioneren en crimineel gedrag te voorkomen of herhaling daarvan te verminderen. De interventies richten zich daarbij op het verbeteren van kennis, vaardigheden en gedrag. Ook kan het gaan om een preventieve aanpak van problemen die mogelijk tot crimineel gedrag leiden.

Iris Dikhoff