Wat is een jeugdinterventie?

Een interventie is een theoretisch en praktisch weldoordachte, systematische aanpak voor preventie, ondersteuning en hulp bij specifieke risico's en problemen.

Kenmerken van jeugdinterventies:

  • De aanpak is planmatig en doelgericht.
  • Het doel is het bevorderen van de psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren als die ontwikkeling bedreigd of belemmerd wordt.
  • De aanpak is gericht op het kind of de jongere, de opvoeders of de opvoedingsomgeving.
  • De aanpak is afgebakend in tijd, met een omschreven tijdsduur en frequentie. 

Ga naar de Databank Effectieve jeugdinterventies

Iris Dikhoff