Training Sport en Gedrag II

De training Sport en Gedrag II is bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar die zich verbaal of fysiek agressief hebben gedragen op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel herhaling van dat gedrag te voorkomen, door de jongeren bewust te maken van hun gedrag en de gevolgen daarvan. Daarnaast wordt vaardigheden getraind en gewerkt aan een goede binding tussen de jongere en de vereniging.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Agressieproblematiek
Leeftijd: 
12 tot en met 22 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

C-, B- en A-junioren die door de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing van 6 tot 36 maanden hebben gekregen. Het gaat om jongeren van 12 tot 23 jaar. Deze jongeren hebben zich buitensporig misdragen op of rond het voetbalveld. Daarbij is sprake van verbaal of fysiek geweld. De gewelddadige handelingen zijn gericht op eigen teamleden, tegenspelers, scheidsrechters, trainers of omstanders.

Aanpak

De training bestaat uit:

  • Twee individuele bijeenkomsten gericht op reconstructie van het incident, met reflectie op het gedrag en oriëntatie op prosociaal en sportief gedrag
  • Excuus aanbieden: oefenen en vervolgens face-to-face aanbieden aan het slachtoffer
  • Vervolgopdracht
  • Acht individuele sessies om te leren hoe je controle kunt houden over je boosheid
  • Werkopdracht bij de vereniging
  • Evaluatiegesprek

Tijdsinvestering

De individuele bijeenkomsten, vervolgopdracht, excuusgesprek en evaluatiegesprek duren 60 minuten. De acht trainingssessies duren 45 minuten. De totale tijdsinvestering voor de begeleider is 915 uur.

Het aantal uren dat de jongere een werkopdracht uitvoert, varieert van 4 tot 20 uur. Hiervoor geldt dat naarmate de schorsing langer duurt er meer uren worden opgelegd.

De training dient binnen een periode van zes maanden plaats te vinden. Tussen alle bovengenoemde onderdelen hoort minstens een paar dagen verwerkingstijd voor de jongere te zitten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: