Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Delinquentie
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 18 jaar die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Aanpak

De jongeren krijgen een gestructureerde vrijetijdsbesteding door deelname aan een teamsport op een sportvereniging in de buurt van hun school, met begeleiding door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers. De interventie is gericht op het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren voor overlastgevend en delinquent gedrag. AJB pakt factoren in het sociale domein aan, zoals school, relaties en vrijetijdsbesteding, en individuele factoren, zoals houding, vaardigheden en agressie.

Uit effectonderzoek is gebleken dat deelname aan AJB delinquent gedrag voorkomt en vermindert. Zestien maanden na de start waren deelnemers minder geregistreerd als verdachte door de politie en minder veroordeeld voor strafbare feiten dan een controlegroep.

Tijdsinvestering

De interventie duurt een jaar.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Uitvoering

    Stichting Laureus Nederland

    06 - 153 32 953