BASTA!

BASTA! is een ambulante methode om te voorkomen dat kinderen delictgedrag ontwikkelen of herhalen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie
Leeftijd: 
6 tot en met 11 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege risicovol signaal- of delictgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie, hulpverlening of medewerkers van een basisvoorziening zoals onderwijs en welzijnswerk.

Aanpak

BASTA! wordt ingezet wanneer het kind strafbaar of signaalgedrag heeft vertoond. De BASTA!-medewerker neemt binnen 48 uur contact op met het gezin en bepaalt samen met de opvoeders en het kind wat nodig is om recidive te voorkomen of te stoppen. BASTA! richt zich op het kind, de opvoeders, de school en de buurt waarin het kind woont.

BASTA! maakt gebruik van risicotaxatie om in te schatten hoe groot de kans op herhaling is en om risicofactoren te selecteren die het strafbare gedrag van het kind beïnvloeden. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld met interventies die gericht zijn op de risicofactoren.

Voor opvoeders zijn er opvoedgesprekken om hun opvoedcompetenties te vergroten. De interventies voor het kind bestaan uit werkvormen waarmee de BASTA!-medewerker het kind helpt om na te denken over zijn gedrag en dit gedrag te veranderen. Verder stimuleert de BASTA!-medewerker opvoeders en kind om gebruik te maken van prosociale activiteiten in de buurt en op school.

Tijdsinvestering

Een BASTA!-traject duurt drie tot zes maanden. Gemiddeld is per traject dertig uur begeleiding beschikbaar; afhankelijk van de hulpvraag van een gezin besteedt de trajectbegeleider vijf tot honderd uur per gezin. Het aantal contacturen per week hangt af van de ernst van de problemen op dat moment.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: