Tools4U

Tools4U is een leerstraf voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Het is een korte, individuele interventie om de kans op nieuwe delicten te verminderen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie
Leeftijd: 
12 tot en met 24 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 23 jaar die een of meerder delicten hebben gepleegd waarbij tekorten in cognitieve of sociale vaardigheid een rol speelden. Het gaat om delicten als diefstal, openlijke geweldpleging, inbraak, mishandeling of vernieling.

Aanpak

Tools4U is een individuele training van twaalf of vijftien bijeenkomsten. De training is erop gericht jongeren cognitieve en sociale vaardigheden te leren die de kans op recidive verminderen. Delinquente jongeren hebben meer dan gemiddeld vaardigheidstekorten op het gebied van impulscontrole, planning, het oplossen van sociale conflicten, weerstand bieden aan groepsdruk en het integreren van het perspectief van jezelf en de ander. Daarnaast zijn sociale en cognitieve vaardigheden beschermende factoren tegen recidive.

In de bijeenkomsten benut de trainer vaste technieken en hulpmiddelen om gericht vaardigheden te oefenen. Centraal hierbij staan de gedragsoefening om sociale vaardigheden te oefenen, de thermometer met eerstehulpkaart om de opbouw van stress of boosheid te herkennen en reguleren, en de pen-en-papiertraining om probleemoplossende cognitieve vaardigheden te versterken.

Het is mogelijk om de training uit te breiden met vier bijeenkomsten voor ouders of opvoeders. Die bijeenkomsten zijn gericht op positieve communicatie, toezicht houden, overleggen en samen problemen oplossen.

Tijdsinvestering

Tools4U bestaat uit twaalf of vijftien bijeenkomsten van 75 minuten, plus eventueel vier bijeenkomsten voor ouders of verzorgers.

Toelichting oordeel erkenningscommissie

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft Tools4U erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen op secundaire uitkomstmaten: impulsiviteit, het toekennen van vijandige bedoelingen aan anderen, egocentrische denkfouten, de denkfout uitgaan van het ergste, en het vaardigheidsniveau jongeren, met name zelfsturing en zelfbewustzijn. Op de primaire uitkomstmaat 'recidive' zijn er geen eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: