Respect Online

Respect Online is een individuele Halt-interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. De buitenstrafrechtelijke interventie heeft als doel het bevorderen van veilig en respectvol online seksueel gedrag om daarmee de kans op herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Respect Online is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en hiervoor naar Halt kunnen worden verwezen. Het gedrag omvat vormen van ongewenste sexting tussen leeftijdsgenoten, waarbij het materiaal zonder toestemming is vervaardigd of verspreid, maar het kan ook gaan om profielmisbruik, seksueel getinte pesterijen of beledigingen.

De interventie is geschikt voor jongeren met diverse achtergronden en met een IQ vanaf 60. Ouders vormen een intermediaire doelgroep van de interventie.

Aanpak

Respect Online wordt individueel aangeboden. De interventie bestaat uit vier tot acht gesprekken: drie tot zes gesprekken met de jongere, een gesprek tussen ouders en de Halt-medewerker en een excuusgesprek.

Daarnaast maakt de jongere (deels) zelfstandig drie of vier leeropdrachten en een excuusopdracht in de vorm van een brief. De minimale tijdsinvestering voor de jongere is elf uur en maximaal twintig uur.

Interactieve filmpjes, rollenspel en modeling vormen de kernelementen, die gekoppeld zijn aan de leeropdrachten. De interventie wordt afgesloten met afspraken voor de jongere om zich online veilig en respectvol te gedragen.

Tijdsinvestering

De interventieduur is minimaal drie en maximaal vier maanden.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: