Training Sport en Gedrag I

Sport en Gedrag I is een individuele training voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die licht agressief gedrag hebben vertoond op of rond het voetbalveld.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Agressieproblematiek
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Jongeren die door de KNVB-tuchtcommissie zijn uitgesloten van vijf tot tien wedstrijden wegens lichte vormen van verbale of fysieke agressie jegens teamgenoten, tegenspelers, scheidsrechters, trainers of omstanders.

Aanpak

De training wordt gegeven voor Halt en bestaat uit twee individuele bijeenkomsten, een excuusgesprek en soms een vervolgopdracht. Ouders of verzorgers worden betrokken bij een deel van de bijeenkomsten.

Sport en Gedrag I is gericht op bewustwording van agressief gedrag en de gevolgen daarvan, en inzicht in positieve gedragsalternatieven, om herhaling en verergering van agressief gedrag te voorkomen.

Door gesprekken, leeropdrachten en een zelftest krijgen jongeren meer inzicht in sportief en onsportief gedrag, oorzaak-gevolgrelaties bij agressie, hun eigen aandeel daarin en hun bijdrage aan een mogelijke oplossing. Het excuusgesprek confronteert jongeren met de gevolgen van hun gedrag. Door persoonlijke contact met het slachtoffer kunnen ze zich minder distantiëren van de gevolgen van hun daad.

Tijdinvestering

De training duurt maximaal zes uur, gespreid over twee maanden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: