Pas op de grens Jeugd

Pas op de grens Jeugd is een interventie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongens.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
12 tot en met 21 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling

Doelgroep

Jongens van 12 tot 21 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en bij wie risico bestaat op recidive.

Aanpak

De interventie is gericht op het behandelen van de risicofactoren die gerelateerd zijn aan het seksuele probleemgedrag van de jongen en op het versterken van beschermende factoren. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld verhoogde kwetsbaarheid voor groepsdruk, sociaal isolement, impulsiviteit en een gebrek aan probleemoplossingsvaardigheden.

Pas op de grens Jeugd onderscheidt twee subdoelgroepen voor wie de aanpak verschilt, afhankelijk van de leeftijd en kwetsbaarheid van het slachtoffer, de aanwezigheid van emotionele problemen of juist antisociaal gedrag, en de mate waarin groepsdruk een rol speelde bij het grensoverschrijdende gedrag.

De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en doe-oefeningen en betrekt de opvoeders bij de behandeling. De behandeling is individueel; bij een deel van de doelgroep kan een van de modules in groepsverband worden aangeboden.

Tijdsinvestering

De behandelfase varieert van vier maanden tot een jaar, afhankelijk van het leertempo en de motivatie van de jongen en de ernst van de problematiek. De intensiteit kan oplopen tot drie sessies per week bij een hoog recidiverisico.