• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Kindermishandeling

Kinderen hebben een veilige opvoedingsomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt.

Zorgen over een kind?

Bel voor advies over of melden van vermoedens Veilig Thuis:
0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis zijn regionale advies- en meldpunten waar slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Effectief gemeentebeleid gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de huidige situatie in een gemeente. De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld helpt om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Inmiddels maken al zo’n 200 gemeenten gebruik van deze monitor om hun beleid aan te scherpen.

In gesprek met kind en ouders

Een gesprek voeren met ouders en kinderen over  de zorgen over een kind vraagt het nodige van de professional.

Voor tips, voorbeeldvragen en aandachtspunten: 

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.