Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

In de Richtlijn Kindermishandeling staat de veiligheid van jeugdigen voorop. Doel van deze richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een gedragen (wetenschappelijk onderbouwd) fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling. De richtlijn gaat in op zowel lichamelijke als emotionele verwaarlozing en mishandeling, op seksueel misbruik en op een combinatie van deze vormen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn