Hoe praat ik met andere professionals over kindermishandeling?

Soms heb je als professional een niet-pluisgevoel, en twijfel je of een situatie veilig is voor een kind of jongere. Het is dan goed om met collega's of een deskundige te praten over je zorgen of de signalen. Dat kan helpen om een situatie beter te duiden. Maar met wie kan je hierover praten? En welke informatie mag je dan wel en niet delen? Hieronder lees je meer informatie.

Met wie kan ik hierover praten?

Er zijn verschillende deskundige professionals met wie je over je vermoedens van kindermishandeling kan praten. Denk bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling in je eigen organisatie. Als je op een school werkt, is er misschien een intern begeleider of zorg- en adviesteam met wie je jouw zorgen kan bespreken.

Tegelijkertijd is het goed om na te gaan of er ook andere professionals bij de ondersteuning van dit gezin betrokken zijn. Ook bij hen kun je terecht. Welke signalen herkennen zij? Hoe duiden zij deze signalen?

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kun je ook advies vragen aan Veilig Thuis. Zij luisteren naar jouw verhaal aan en kijken samen met jou wat er mogelijk is. Als blijkt dat de situatie te complex is of er sprake is van acute onveiligheid, dan kun je een melding doen bij Veilig Thuis. Lees hierover meer op de pagina Wat moet ik doen als een kind wordt mishandeld.

Is er sprake van een specifieke vorm van geweld waarover binnen jouw organisatie niet genoeg expertise beschikbaar is? Zoek dan naar de specifieke expertise die je nodig hebt, bijvoorbeeld bij:  

Het NJi heeft samen met CCV en Movisie een frustratiewijzer ontwikkeld om knelpunten in de samenwerking met elkaar op te lossen. Met de tips en handige informatie uit de frustratiewijzer help je vastgelopen processen weer op gang. 

Acute onveiligheid

Er zijn situaties waarin je samen met andere betrokken professionals vaststelt dat de feiten zo ernstig zijn dat direct handelen nodig is. Het is ook mogelijk dat slachtoffers uit zichzelf om hulp vragen. In beide gevallen is er sprake van acute onveiligheid: het kind is in direct fysiek gevaar, zijn veiligheid is niet gegarandeerd en er is direct bescherming nodig. In deze gevallen moet je direct contact opnemen met Veilig Thuis. Lees hierover meer op de pagina Wat moet ik doen als een kind wordt mishandeld.

Met wie mag ik welke informatie delen? 

In principe mag informatie alleen gedeeld worden als daarvoor toestemming voor is gegeven. Er zijn echter een aantal situaties waarin je onder duidelijke voorwaarden ook zonder toestemming informatie mag of moet delen. Op de volgende websites vind je hier meer informatie over:  

Teamleergesprek voor onderwijsteams

Het teamleergesprek biedt mogelijkheid het gesprek te openen met collega's en is gericht op bewustwording van competenties in het schoolteam: welke competenties hebben leerkrachten nodig om goed te kunnen signaleren, handelen en het gesprek te voeren met kinderen en ouders? Het gesprek kan plaatsvinden samen met externe samenwerkingspartners. Wat kunnen zij voor collega's betekenen en hoe trek je samen op bij vermoedens van kindermishandeling? Het gesprek gaat ook over de vraag: hoe houden we de signalering en aanpak van kindermishandeling structureel op de agenda?

De twee handleidingen voor een teamleergesprek op school met partners uit het wijkteam of Veilig Thuis vind je hieronder:

Handleiding teamleergesprek (voor primair onderwijs)Handleiding teamleergesprek (voor voortgezet onderwijs)

Basismodel meldcode Hoe werkt Veilig Thuis?

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud