Handleiding teamleergesprek (voor primair onderwijs)

Kindermishandeling stop je samen

De handleiding voor intern begeleiders en aandachtfunctionarissen in het primair onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling. Een teamleergesprek is een gesprek op school met een team dat huiselijk geweld en kindermishandeling wil aanpakken. Het teamleergesprek ondersteunt leerkrachten bij het signaleren en handelen als zij kindermishandeling of huiselijk geweld vermoeden.

Het teamleergesprek focust op het gezamenlijk handelen op school met betrokkenheid van de externe samenwerkingspartners. Daarbij is het teamleergesprek gericht op bewustwording van competenties: welke competenties hebben de leerkrachten en wat kunnen externe samenwerkingspartners hierin bieden? Het gesprek gaat ook over de vraag: hoe houden we de signalering en aanpak van kindermishandeling structureel op de agenda?

Omslag publicatie teamleergesprek PO
Titel: 
Handleiding teamleergesprek (voor primair onderwijs). Kindermishandeling stop je samen
Auteur: 
Van den Burg, M., Bosdriesz, M. en Dopper, C.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
32 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Er is ook een versie voor het voortgezet onderwijs.