Kindermishandeling zien en samen aanpakken in het basisonderwijs

De verbeterde meldcode in de ondersteuningsroute van het basisonderwijs

Gedurende een werkdag zijn leerkrachten vrijwel constant met hun leerlingen bezig. Geregeld hebben ze contact met ouders. Leerkrachten pikken veel signalen op; ook signalen die hen het gevoel geven dat een leerling thuis onveilig is en die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het kan eigenlijk niet anders, dat leerkrachten op meerdere momenten in hun loopbaan een leerling treffen die slachtoffer is. In iedere klas van 30 leerlingen heeft één leerling te maken met kindermishandeling, zo blijkt uit landelijke cijfers. De urgentie om kindermishandeling op school te signaleren en aan te pakken is daarmee hoog. De meldcode en een goede ondersteuningsroute op school zijn belangrijke instrumenten om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Omslag Kindermishandeling zien en samen aanpakken basisonderwijs
Titel: 
Kindermishandeling zien en samen aanpakken in het basisonderwijs. De verbeterde meldcode in de ondersteuningsroute van het basisonderwijs
Auteur: 
Dopper, C. en M. Bosdriesz
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
12 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Er is ook een versie voor het voortgezet onderwijs.