Hoe werk ik met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Als je met kinderen werkt, hoor en zie je signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Wat doe je als je vermoedens hebt van onveiligheid? De stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpen met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze pagina lees je hier meer over.

Werken met de meldcode

Het werken met de meldcode is verplicht voor professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. De stappen in de meldcode helpen je vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding.

De stappen van de meldcode

  1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
  2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
  5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

De vijf stappen leg je vast in een cliënt-, patiënt- of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem. De factsheet Meldcode en dossiervorming van Movisie geeft een uitgebreide uitleg over het vastleggen van deze informatie.

In de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid is ook de Meldcode-app voor professionals van verschillende beroepsgroepen te vinden (voor iOS en Android). Deze app helpt om de 5 stappen van de meldcode te doorlopen.

Aangepaste meldcode

Per januari 2019 is de meldcode aangepast. Bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis de norm. Met behulp van een afwegingskader bepaal je of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. In stap 5 neem je een beslissing op basis van twee vragen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:

  • de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren
  • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
  • de hulp leidt tot duurzame veiligheid

Als hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Afwegingskaders

Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat dan om het beslissen of een melding noodzakelijk is en vervolgens of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. In het afwegingskaderkader staat wanneer dat volgens de normen van de eigen beroepsgroep het geval is. Er zijn verschillende afwegingskaders voor specifieke beroepsgroepen.

Lees meer over het afwegingskader in de meldcode.

Op de website van Augeo vind je handige informatie over de meldcode, trainingen en casussen.

De vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) maakte een video met voorbeelden van niet-concreet documenteren en wel-concreet documenteren.

Manon Robben