Handleiding teamleergesprek (voor voortgezet onderwijs)

Kindermishandeling stop je samen

De handreiking voor ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het voortgezet onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling. Een teamleergesprek is een gesprek op school met een team dat huiselijk geweld en kindermishandeling wil aanpakken. Het teamleergesprek ondersteunt docenten en mentoren bij het signaleren en handelen als zij kindermishandeling of huiselijk geweld vermoeden.

Het teamleergesprek focust op het gezamenlijk handelen op school met betrokkenheid van de externe samenwerkingspartners. Daarbij is het teamleergesprek gericht op bewustwording van competenties: welke competenties hebben de docent en mentor en wat kunnen externe samenwerkingspartners hierin bieden? Het gesprek gaat ook over de vraag: hoe houden we de signalering en aanpak van kindermishandeling structureel op de agenda?

Omslag publicatie teamleergesprek VO
Titel: 
Handleiding teamleergesprek (voor voortgezet onderwijs). Kindermishandeling stop je samen
Auteur: 
Van den Burg, M., Bosdriesz, M. en Dopper, C.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
32 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Er is ook een versie voor het primair onderwijs.