Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken is goede samenwerking tussen professionals nodig. Een ervaringsdeskundige, een huisarts en twee procesregisseurs delen hun ervaringen. Welke frustraties ervaren zij in de samenwerking met andere professionals? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?

De ervaringsdeskundige: 'Mijn oplossing: maak het persoonlijk'

Tjarda Reesink is teamondersteuner bij de jeugdbescherming én ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld. Vijftien jaar lang is ze mishandeld door haar toenmalige echtgenoot. 'Ik neem mijn eigen ervaring mee in mijn werk, om zo echt wat te betekenen voor een ander.'

Lees het interview met Tjarda Reesink

De huisarts: 'Mijn oplossing: ga in gesprek en werk samen'

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Je pakt al snel de regie', aldus een van hen, bijna vijftien jaar werkzaam in verschillende plaatsen in de randstad. 'Het is nodig, maar altijd ongemakkelijk.'

Lees het interview met de huisarts

De procesregisseurs: 'Onze oplossing: een integrale aanpak zonder beperkingen'

Magda van de Lagemaat en Shelly Lieuw-On zijn collega's bij het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Ze hebben jarenlange ervaring als procesregisseur bij de multidisciplinaire aanpak van de meest ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Doorbreek patronen samen en structureel.'

Lees het interview met de procesregisseurs

Frustratiewijzer

Deze portretten sluiten aan op de Frustratiewijzer – Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vind je vijf veelvoorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en handige informatie uit de frustratiewijzer help je vastgelopen processen weer op gang.

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud