Samenwerken bij kindermishandeling

De Frustratiewijzer geeft een overzicht van vijf veelvoorkomende frustraties van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Je vindt hierin tips en handige informatie waarmee je vastgelopen processen weer op gang kunt helpen.

Professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken. Agenten, leerkrachten en pedagogische medewerkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers van wijkteams, jeugdzorg, jeugdbescherming en ggz en nog vele andere professionals komen in aanraking met plegers en slachtoffers. Ze hebben elkaar nodig om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft in een gezin. Maar regelmatig staan frustraties of knelpunten in de samenwerking een succesvolle aanpak in de weg.

Frustraties én oplossingen uit de praktijk

De informatie uit de Frustratiewijzer komt uit gesprekken die het CCV, Movisie en het NJI voerden met veel professionals die zich bezighouden met onveiligheid. Denk aan medewerkers uit het onderwijs, het zorg- en veiligheidshuis, politieagenten, wijkteammedewerkers, vrouwenopvang en jeugdzorg. Zij deelden naast hun frustraties en voorbeelden van minder goede samenwerking ook de succesfactoren om de samenwerking te verbeteren.

Je vindt de Frustratiewijzer op Huiselijkgeweld.nl.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)