Kennisinfrastructuur rond huiselijk geweld en kindermishandeling

Het CCV, het NJi en Movisie bundelen hun krachten op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen zorgen we dat de informatie en aanpakken die professionals nodig hebben goed vindbaar zijn, goed op elkaar aansluiten en makkelijk toepasbaar zijn. Hoe we dat doen, lees je op deze pagina.

Websites en dossiers

De drie kennisinstituten hebben ieder een eigen website en dossier met informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling. Daartussen worden zoveel mogelijk verbindingen gezocht om bezoekers snel naar de juiste informatie te leiden.

Gezamenlijke producten van Movisie, NJi en het CCV zijn te vinden op de website Huiselijkgeweld.nl.

Juni 2023: Portretten uit de praktijk

Samenwerking is nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Een ervaringsdeskundige, een huisarts en twee procesregisseurs delen hun ervaringen in persoonlijke portretten. De portretten zijn een aanvulling op de Frustratiewijzer die in april is gepubliceerd. Welke frustraties ervaren deze mensen in de samenwerking met andere professionals? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?

Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

April 2023: De frustratiewijzer

Professionals hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat het in een gezin weer veilig wordt en blijft. Maar regelmatig staan frustraties of knelpunten in de samenwerking een succesvolle aanpak in de weg. De Frustratiewijzer geeft een overzicht van vijf veelvoorkomende frustraties van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Je vindt hierin tips en handige informatie waarmee je vastgelopen processen weer op gang kunt helpen. De informatie uit de Frustratiewijzer komt uit gesprekken die het CCV, Movisie en het NJi voerden met veel professionals die zich bezighouden met onveiligheid.

Frustratiewijzer samenwerking bij kindermishandeling

Mei/juni 2022: Leersessies over samenwerken

Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, is het belangrijk om samen te werken met andere professionals. Dat merk en doe je waarschijnlijk dagelijks in je werk. Samenwerken is niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend. De praktijk is ingewikkeld en oplossingen sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. Hoe kun je dan toch samen met partners stappen zetten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken? Het NJi organiseerde in 2022 samen met Movisie en het CCV online leersessies met professionals om op te halen wat wel of juist niet werkt in die samenwerking.

Leersessies samen met partners huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken

November 2021: Behoefte van professionals

Met een uitvraag peilden we de behoeften van professionals om op te halen wat zij nodig hebben om huiselijk geweld en kindermishandeling goed aan te pakken. Bijna 30 procent van de professionals heeft meer concrete basiskennis nodig over huiselijk geweld en kindermishandeling om hun werk goed te kunnen doen. Signaleren en weten wát ze met de signalen kunnen doen is een van de terugkerende onderwerpen waar respondenten meer over willen weten. De antwoorden helpen het NJi, CCV en Movisie om het gezamenlijke aanbod op die behoeften van professionals te laten aansluiten.

Meer basiskennis nodig over huiselijk geweld

Mei 2021: Werken aan een gezamenlijke kennisinfrastructuur

De kennisinstituten Movisie, CCV en NJi werken samen aan het beter bundelen en aanbieden van kennis op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is een ambitieplan opgesteld dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Plannen zijn onder andere het actualiseren van het overzicht van bestaande kennis in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. En activiteiten organiseren die wetenschappelijke kennis beter toepasbaar maken voor de praktijk, zoals het organiseren van bijeenkomsten of het ontwikkelen van praktische publicaties.

Eindrapportage Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis (Huiselijk Geweld.nl)

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud