Samenwerken bij kindermishandeling

Welke kennis is er over samenwerken in het veld, hoe vind je de juiste kennis en hoe kun je deze goed inzetten? Dat zijn de centrale vragen tijdens de leersessies Samenwerken bij de integrale ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, in mei en juni. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie organiseren de leersessies.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, is het belangrijk om samen te werken met partners in de keten. Als professional merk je dat waarschijnlijk dagelijks in je werk. En weet je dus ook dat samenwerken niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend is. De praktijk is complex en vraagstukken sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. Hoe kun je dan toch samen met partners stappen zetten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken? Het Nji organiseert samen met Movisie en het CCV een aantal online leersessies.

Prangende vragen

De leersessies zijn bedoeld voor uitvoerende professionals en beleidsmakers die meer willen leren over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling of hier beter in willen worden. We delen de aanwezige kennis met elkaar in en gaan in gesprek over de aanpak van geweld in gezinnen. Ook kun je prangende vragen over de praktijk of over de samenwerking met partners inbrengen. 

Samenwerking tussen domeinen

In de leersessies krijg je handvatten voor de samenwerking tussen de verschillende domeinen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als bestuurder, beleidsmaker of professional kun je gebruik maken van de kennis die er al is over domeinoverstijgend samenwerken. Zo leren we met elkaar steeds de aanpak verder te verbeteren, terwijl we voortbouwen op de kennis en ervaring die er al is.

Vragen die tijdens deze leersessies centraal staan:

 • Wat is echt nodig in de samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen?
 • Welke kennis is er al?
 • Wat betekent dit voor jouw handelen als uitvoerend professional?

Voor wie?

Uitvoerend professionals, beleidsmakers en leidinggevenden

Door wie?

Het CCV, het NJi en Movisie bundelen hun krachten op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen zorgen zij ervoor dat de informatie en aanpakken die professionals nodig hebben goed vindbaar zijn, eenduidig worden aangeboden en makkelijk toepasbaar zijn.

De kennisinstituten brengen de opbrengsten van de leersessies bij elkaar. De beelden die dit oplevert, worden in twee verdiepingssessies verder uitgewerkt met professionals. Ook daar kun je je voor opgeven. De inschrijving hiervoor volgt later. De kennisinstituten bundelen de totale opbrengst en stellen die eind 2022 breed beschikbaar.

Agenda leersessies

De leersessies zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Je kunt je opgeven voor één of voor meerdere sessies. De sessies vinden online plaats. Aan elke sessie kunnen maximaal twintig deelnemers meedoen.

 • Samenwerken in het veiligheidsdomein bij huiselijk geweld - 16 mei
 • Samenwerken bij de ZSM-aanpak - 17 mei
 • Samenwerken bij de meldcode - 19 mei
 • Samenwerken met partners in jouw gemeente - 23 mei
 • Samenwerken met kinderen, jongeren en ouders - 25 mei
 • Samenwerken als leidinggevenden in het veiligheidsdomein - 31 mei
 • Samenwerken in de integrale keten - 2 juni
 • Samenwerken in het informele netwerk - 13 juni
 • Samenwerken met andere professionals - 14 juni
 • Het organiseren van samenwerking in de keten - 20 juni

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

 • je vraag stellen via pers@nji.nl
 • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
 • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)