Andere websites over kindermishandeling

Augeo
Particuliere stichting die onder meer online trainingen en een tijdschrift aanbiedt over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT)
CELEVT is een adviesbureau dat zich richt op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van diagnostiek en traumabehandeling voor volwassenen met psychische problematiek als gevolg van langdurende en aanhoudende lichamelijke of geestelijke mishandeling, waaronder seksueel misbruik, (emotionele) mishandeling, verwaarlozing of pesten.

Expertisebureau Online Kindermisbruik
Site met informatie over diverse vormen van kindermisbruik op internet met de mogelijkheid om misstanden te melden.

Huiselijk geweld - thema Seksueel kindermisbruik
Onderdeel van website over huiselijk geweld met informatie over seksueel misbruik van kinderen.

Landelijk Kenniscentrum LVB
Omgaan met ouders en kinderen met een lvb vraagt extra aandacht. Op de website van het Landelijk Kenniscentrum LVB vind je informatie en tools hierover.

Klokhuis over kindermishandeling
Themasite van het tv-programma het Klokhuis waar kinderen kunnen ontdekken wat kindermishandeling is en wat je er zelf - als slachtoffer of als omstander - aan kunt doen.

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)
Artsen die kindermishandeling vermoeden, kunnen het LECK bellen voor advies van een gespecialiseerde kinderarts. Het LECK is uitsluitend bereikbaar voor medici en fungeert niet als meldpunt.

Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meisjesbesnijdenis
Informatie van stichting Pharos over meisjesbesnijdenis.

Monitor leren signaleren
Voor en door docenten over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksuele gezondheid en lhbt.

Rijksoverheid: aanpak kindermishandeling
Informatie over de maatregelen en beleidsvoornemens van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling.

Trauma en kindermishandeling
Thema trauma en kindermishandeling van de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). Wat houdt trauma precies in, welke symptomen kun je verwachten bij kindermishandeling en hoe wordt een aandoening behandeld?

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Vraag het de politie
Website voor jongeren van de politie over veiligheid. De politie beantwoordt vragen over wat ze voor je kan doen als je bijvoorbeeld digitaal gepest wordt of als je met kinderporno wordt geconfronteerd.

Vertrouwenscentra kindermishandeling
Gezamenlijke site van de Vlaamse Vertrouwenscentra kindermishandeling.

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud