Deskundigheid over kindermishandeling vergroten

In de preventie en aanpak van kindermishandeling heb je als professional kennis en vaardigheden nodig. Deze pagina geeft een overzicht van trainingen, hulpmiddelen en publicaties.  

Trainingen

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je organisaties die trainingen aanbieden over huiselijk geweld en kindermishandeling. In de agenda vind je een actueel trainingsaanbod.

Richtlijn Kindermishandeling

De richtlijn Kindermishandeling biedt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een wetenschappelijk onderbouwd fundament voor het handelen bij kindermishandeling en –verwaarlozing.

Ook voor professionals in de jeugdgezondheidszorg is er een richtlijn kindermishandeling te raadplegen.

Hulpmiddelen

Signaleren

Maak je je zorgen over een kind en vraag je je af of het opvallende gedrag van het kind dat je gezien hebt, mogelijk een signaal van kindermishandeling kan zijn, check dan de signalenlijsten bij Signaleren van kindermishandeling. Ga over deze signalen in gesprek met een collega en/of vraag advies bij Veilig Thuis. Ga met de ouder(s) of het kind in gesprek over de signalen die je gezien hebt en de zorgen die je hebt.

De website SignalenKaart.nl kan ook een handreiking bieden bij het zo vroeg mogelijk signaleren van kindermishandeling.

Wil je meer lezen over signaleren? Augeo heeft een magazine over signaleren uitgebracht: Signaleren, screenen en taxeren.

Geweldspatronen herkennen

Op de website van Augeo vind je een hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen, en daar mogelijk de juiste aanpak op af te stemmen.

Aandacht voor kindermishandeling binnen hbo-opleidingen

Deze website is voor en door docenten in het hoger beroepsonderwijs die professionals opleiden. Het bevat lesmaterialen die docenten helpen om hun studenten kennis, vaardigheden en moed bij te brengen op het gebied van kindermishandeling.

Publicaties

Marike van Gemert schreef de reader 'Wat elke professional moet weten over praten met kinderen over kindermishandeling'. Daarin geeft zij tips om met kinderen over kindermishandeling te praten. De reader is gratis verkrijgbaar voor professionals die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Academie voor Praten met Kinderen.

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud