Deskundigheid over kindermishandeling vergroten

In de preventie en aanpak van kindermishandeling heb je als professional kennis en vaardigheden nodig. Deze pagina geeft een overzicht van trainingen, hulpmiddelen en publicaties.  

Trainingen

Richtlijn Kindermishandeling

De richtlijn Kindermishandeling biedt professionals in de jeugd en jeugdbescherming een wetenschappelijk onderbouwd fundament voor het handelen bij kindermishandeling en –verwaarlozing.

Hulpmiddelen

Signaleren

Maak je je zorgen over een kind en vraag je je af of het opvallende gedrag van het kind dat je gezien hebt, mogelijk een signaal van kindermishandeling kan zijn, check dan de signalenlijsten bij Signaleren van kindermishandeling. Ga over deze signalen in gesprek met een collega en/of vraag advies bij Veilig Thuis. Ga met de ouder(s) of het kind in gesprek over de signalen die je gezien hebt en de zorgen die je hebt.

Wil je meer lezen over signaleren? Augeo heeft een magazine over signaleren uitgebracht: Signaleren, screenen en taxeren.

Geweldspatronen herkennen

Op de website van Augeo vind je een hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen, en daar mogelijk de juiste aanpak op af te stemmen.

Aandacht voor kindermishandeling binnen hbo-opleidingen

Deze website is voor en door docenten in het hoger beroepsonderwijs die professionals opleiden. Het bevat lesmaterialen die docenten helpen om hun studenten kennis, vaardigheden en moed  bij te brengen op het gebied van kindermishandeling

Publicaties

Marike van Gemert schreef de reader 'Wat elke professional moet weten over praten met kinderen over kindermishandeling'. Daarin geeft zij tips om met kinderen over kindermishandeling te praten. De reader is gratis verkrijgbaar voor professionals die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Academie voor Praten met Kinderen. Zij biedt via die academie ook training aan professionals om met kinderen te praten over kindermishandeling.

Martine Delfos heeft veel geschreven over gespreksvoering met kinderen. In de volgende boeken vind je een gedetailleerde uitwerking van aandachtspunten bij gespreksvoering met kinderen en jongeren van diverse leeftijden:

  • Delfos, M.F. (2020). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Delfos, M.F. (2022). Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Foto Suzanne Bakker