JGZ-richtlijn Kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema's rond kindermishandeling besproken. Het is belangrijk dat jgz-professionals kennis hebben van deze signalen en risicofactoren en weten hoe te handelen wanneer die bij kinderen en hun ouders voorkomen. Deze richtlijn helpt hen daarbij.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn