Kindermishandeling: in het kort

In bijna elk gezin is het wel eens onveilig voor een kind. Kindermishandeling gaat over een structurele vorm van onveiligheid waarbij de situatie bedreigend of gewelddadig is voor kinderen. Kindermishandeling gebeurt door ouders of andere personen van wie een kind afhankelijk is. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling.

Kinderen hebben het recht om in een zo veilig mogelijke omgeving op te groeien. Hoe langer kindermishandeling duurt, hoe moeilijker het is voor kinderen om zich evenwichtig te ontwikkelen. Kinderen moeten weten dat het niet hun schuld is en dat ze zich niet hoeven te schamen. Hier kunnen alle betrokkenen iets in betekenen. Het helpt om erover te praten. 

Cijfers 

  • Minstens 3 procent van alle kinderen en jongeren heeft te maken met kindermishandeling.
  • Emotionele verwaarlozing komt het vaakst voor, gevolgd door fysieke verwaarlozing. Seksueel misbruik wordt het minst gemeld.
  • Bij 29 procent van de kinderen die mishandeling hebben meegemaakt, was er sprake van meer dan één vorm van mishandeling (Alink en anderen, 2018).

Wat speelt er nu? 

In coronatijd hebben kinderen meer kans op een onveilige thuissituatie. Of de onveilige situatie thuis wordt erger.