Pesten

Kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Omdat pesten dit recht in gevaar kan brengen, is het belangrijk om pesten te voorkomen en aan te pakken. In dit dossier is onder meer informatie te vinden over de aanpak, achtergronden, gevolgen en oorzaken van pesten. 

Het dossier pesten is tot stand gekomen in samenwerking met onderzoekers van NeurolabNL, de Nationale Wetenschapsagenda, diverse professionals en experts. Auteurs: Dr. Neeltje van den Bedem, Lotte Rappoldt, Sanne Kellij, Dr. Lisa Schreuders, Amber Maatman, Danelien van Aalst, Dr. Mitch van Geel en Klaartje Schüngel.

Wat is pesten?

Pesten is een vorm van agressie waarbij herhaaldelijk wordt geprobeerd iemand fysiek, verbaal of psychologisch pijn te doen. Dit kan zowel offline als online. Pesten is een proces waar verschillende personen een rol hebben. Pesters hebben vaak een sterkere sociale positie dan de gepeste of proberen die te versterken door anderen te kleineren.

Omstanders kunnen pesten versterken of juist verminderen. Daarom spelen andere kinderen, ouders en professionals een belangrijke rol in het beperken en voorkomen van pesten. 

 

Risico- en beschermende factoren

In groepen wordt meer gepest als er een negatieve of onveilige sfeer heerst en kinderen elkaar minder goed kennen en vertrouwen. Sommige kinderen zijn kwetsbaarder om gepest te worden. Dit hangt vaak samen met hun emotionele competentie, vaardigheden en sociale relaties. Bij kinderen die pesten worden verschillen in competenties gevonden in vergelijking met kinderen die niet pesten. Dit is met name in sociale cognitie, empathie en emotieregulatie. 

Pesten beperken en voorkomen

Door emotionele, communicatieve en sociale vaardigheden bij kinderen te stimuleren, leren ze positief met elkaar om te gaan en kan pesten beperkt worden. Dat houdt in dat op een positieve wijze aandacht wordt gegeven aan kinderen, samen met tijdige begrenzing van ongewenst gedrag. 

Aanpak op school

In Nederland is in de Wet veiligheid op school vastgelegd, waarin staat dat scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van sociale veiligheid op school en het tegengaan van pesten bij personeel en leerlingen.

Ook zijn er verschillende interventies tegen pesten, die verschillen in reikwijdte en aanpak. Sommige richten zich vooral op het beperken van pesten, terwijl andere ook kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Het voorkomen en tegengaan van pesten hoort bij de basisondersteuning die scholen bieden. Iedere school heeft de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen een veilige leeromgeving te garanderen.

 

Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

Mirella is contactpersoon voor vragen van beroepskrachten. Ouders en kinderen kunnen terecht op Pestweb.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies