Pesten

Pesten is een vorm van agressie waarbij één of meerdere personen herhaaldelijk proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe brengen. Daarbij is de macht ongelijk verdeeld. Pesten is een groepsproces waar pesters, kinderen die gepest worden, omstanders, meelopers, beroepskrachten en ouders bij betrokken kunnen zijn.

Omgaan met gevolgen coronavirus

Informatie voor ouders, kinderen, jongeren en professionals

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut geven we informatie met tips en voorbeelden om hiermee om te gaan.

Gevolgen

Ieder kind heeft het recht om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Voor een gepest kind is dit niet altijd vanzelfsprekend. Pesten kan leiden tot eenzaamheid, slechte schoolprestaties, schoolverzuim, gebrek aan vertrouwen in zichzelf en anderen, en psychische klachten zoals depressiviteit. Pesten gebeurt onder andere op school, in de speeltuin, op sportverenigingen, in de wijk en online.

Cyberpesten

Pesten gebeurt steeds vaker online en is vaak sterk verweven met het 'offline leven'. Online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, kan ingrijpende en langdurige gevolgen hebben. Dit komt doordat via sociale media berichten snel openbaar verspreid kunnen worden, waardoor zelfs als het pesten voorbij is berichten nog terug te vinden zijn. Ook kan het pesten langdurig doorgaan, omdat overal en op ieder moment de pestsituatie gevoed kan worden. De online pester kan door het gevoel van anonimiteit, verder gaan dan bij andere vormen van pesten.

Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

Mirella is contactpersoon voor vragen van beroepskrachten. Ouders en kinderen kunnen terecht op Pestweb.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies