JGZ-richtlijn Pesten

De Richtlijn Pesten heeft tot doel handvatten te bieden voor zorgprofessionals en zorggebruikers voor betere adviezen en hulp aan ouders en kinderen. Dit richt zich op het voorkomen, signaleren en oplossen van pestproblematiek. Veel gezondheidsklachten volgen op een periode van gepest worden. Kinderen die langdurig worden gepest, lopen grote kans om depressieve of emotionele problemen te ontwikkelen, maar ook lichamelijke klachten. De richtlijn verschaft niet alleen duidelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg, maar ook voor haar samenwerkingspartners en leerlingen en ouders.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn