Mijn kind pest

De gevolgen van pesten zijn groot. Niet alleen voor wie gepest wordt, maar ook voor de pester en omstanders. Het kan overal gebeuren, op school, op de sportclub, en zelfs thuis en online. Ben je erachter gekomen dat je kind andere kinderen pest? Daar kun je van schrikken, of boos van worden. Wat kun jij als ouder doen, als je erachter komt dat je kind andere kinderen pest?

Met je kind in gesprek

Het is goed om je kind te vragen waar het pestgedrag vandaan komt. Elk kind is anders. Sommige kinderen reageren sneller agressief bij een ruzie, of hebben meer moeite om zich in een ander te verplaatsen. Of ze hebben het gevoel door pesten populair te worden of blijven. Sommige kinderen pesten omdat ze zelf ook gepest worden of zijn.

Maar pesten is ook een groepsproces, de pester is dus niet de enige schuldige. De sfeer in de groep (bijvoorbeeld in de klas of het team) speelt daar vaak een belangrijke rol bij. Zoek contact met de school, sportclub of andere organisatie waar het pesten plaatsvindt, om samen aan een oplossing te werken.

Bespreek samen met je kind hoe jullie de situatie het beste kunnen oplossen. Hier zijn wat tips:

  • Vraag je kind wat er precies is gebeurd. Je hebt er misschien van de school of van een andere ouder iets over gehoord, maar hoe ziet jouw kind de situatie?
  • Zoek met je kind naar de redenen waarom het pest. Is het een reactie omdat het zelf gepest wordt? Hoopt je kind door te pesten populairder te worden? Of is er een andere reden? Dit kan helpen om een oplossing te vinden.
  • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Veroordeel hierbij niet je kind zelf, maar wijs het gedrag af. Dus niet: 'je bent onaardig', maar: 'je doet onaardig' of 'dat zeggen of doen is onaardig'.
  • Geef het goede voorbeeld. Laat zien hoe je op een respectvolle manier met anderen omgaat.
  • Bespreek met je kind of jullie het er samen met school, de sportclub of een andere organisatie waar het pesten plaatsvindt over willen hebben. Bijvoorbeeld met de leerkracht, de vaste co√∂rdinator van het pestbeleid op school of de vertrouwenspersoon. Zij kunnen dan werken aan een veilige omgeving op de school of vereniging.

Het kan helpen om met je kind te werken aan inlevingsvermogen, sociale vaardigheden of zelfbeeld. Soms is daar hulp van buitenaf bij nodig, bijvoorbeeld een training in sociale vaardigheden. Het kan helpen om erover te praten met andere ouders of andere volwassenen, bijvoorbeeld een docent, iemand uit het wijkteam of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het is normaal dat je als ouder op zoek bent naar een manier om dit aan te pakken.

Online pesten

Kinderen en jongeren zijn veel online, en pestgedrag komt ook daar veel voor. Het gaat vaak samen met 'offline' pesten. Het is dus goed mogelijk dat als je kind pest, dat ook online gebeurt. Hier zijn wat tips:

  • Geef zelf het goede voorbeeld. Ook op sociale media. Leer je kind om ook op internet respectvol om te gaan met anderen. Bijvoorbeeld door voordat je foto van je kind op sociale media plaatst, daar eerst toestemming voor te vragen aan je kind.
  • Praat regelmatig met je kind over sociale media. Bespreek ook ervaringen waar je kind boos van werd, en wat diens reactie daarop was. Leg uit dat iemand uitschelden, kleineren of vernederen pesten is.
  • Bespreek de gevolgen die pesten kan hebben voor het slachtoffer. 
  • Lees meer tips om je kind te leren omgaan met media.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders