Erkende interventies tegen pesten

Interventies tegen pesten richten zich bijvoorbeeld op het beperken van pesten door beïnvloeding van het groepsproces en het bevorderen van zelfredzaamheid bij kinderen. Of ze hebben een bredere focus waarbij ze zowel pesten proberen te beperken, als positieve groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

  De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

  • PRIMA - Aanpak van pesten voor scholen

   Professionals
   Beleidsmakers

   PRIMA is bedoeld om pesten op basisscholen te verminderen en is bedoeld voor onder andere leerlingen, schoolpersoneel en ouders.

  • KiVa

   Professionals
   Beleidsmakers

   KiVa is een preventief programma voor het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool.

  • JOIN us

   Professionals
   Beleidsmakers

   JOIN us is een aanpak ter preventie van pesten en richt zich op het creëren van een saamhorige klas.