Wat kan mijn kind doen als er wordt gepest?

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand pijn te doen. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn uitschelden, buitensluiten, treiteren en nare berichten sturen. Pesten gebeurt online en offline. Als ouder kun je je kind helpen om pestsituaties te verminderen of op te lossen. Je kunt je kind vertellen over pesten, steun bieden en samen met andere volwassenen een oplossing zoeken.

Je kind informeren

Praat af en toe met je kind over pesten. Ook als je kind er niet direct mee te maken heeft. Als kinderen weten wat pesten is, herkennen zij een situatie sneller en  kunnen erover vertellen. Leg uit dat pesten gebeurt in groepen. Er is een pester, gepeste en er zijn omstanders.

Veel kinderen zijn betrokken bij een pestsituatie, soms zonder dat ze het zelf weten. Zij staan er bijvoorbeeld naast. Of het gebeurt in de speeltuin tijdens het spelen. Pesten kan een grote impact hebben op het leven van kinderen. De gevolgen zijn er direct, maar zijn ook later in het leven te merken. Pesten kan bijvoorbeeld leiden tot verdriet, eenzaamheid en depressie. 

Een pestsituatie is vervelend voor alle betrokkenen, ook voor de omstanders. Een hele groep kan last hebben van pesten. Door pesten ontstaat er een onveilige sfeer in de groep. Kinderen ervaren groepsdruk en ze kunnen zich verplicht voelen om mee te doen. Of ze durven niet op te komen voor de gepeste. Ze zijn bang om de volgende te zijn. Als kinderen weten wat pesten is en hoe ze kunnen helpen, wordt het makkelijker om voor elkaar op te komen.

Eigen grenzen en keuzes

Op pesten kun je verschillend reageren. Voor een kind is het niet altijd makkelijk om tegen de pester in te gaan. Daarom is het goed om erachter te komen welke manier bij ze past. Leer kinderen om voor zichzelf en de ander te zorgen. Zonder daarbij de eigen grenzen over te gaan. Bespreek daarnaast dat niet iedereen hen aardig hoeft te vinden, maar dat het wel belangrijk is om iedereen in zijn waarde te laten.

Wat zou je kind graag willen doen en kunnen als er gepest wordt? Er zijn verschillende manieren voor je kind om te reageren. Je kunt dat met je lijf doen. Bijvoorbeeld door voor een ruzie te springen. Je kunt het ook voor iemand opnemen door er iets van te zeggen. Bijvoorbeeld tegen de pester zeggen dat het moet stoppen. Of aan een volwassene vertellen wat er is gebeurd.  Een andere manier is de gepeste steunen. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe het gaat of iemand meevragen om iets leuks te doen. Misschien heeft je kind nog wel meer ideeën of weet het voorbeelden.

In deze video vertellen kinderen uit groep 7 hoe zij zouden reageren op verschillende pestsituaties. Je kunt de video met je kind bekijken en bespreken wat jullie in deze situaties zouden doen.

Videobeschrijving

Bij het tegengaan van pesten kan iedereen helpen. Het kan alleen best moeilijk zijn om voor iemand op te komen op een manier die fijn voelt. De kinderen van groep 7 van de Da Costaschool vertellen in deze video hoe zij dat doen. In de video komen ook verschillende manieren om op pesten te reageren aan bod. Bekijk de video samen met de kinderen uit je klas of als ouder met je kind om te ontdekken welke manier bij hen past.

Online pesten

Pesten gebeurt ook online. Je kind kan bijvoorbeeld in een app-groep zitten waar iemand wordt uitgescholden. Of ervaren dat er op een platform wordt gepest. Wat wil je kind doen? Samen kun je de pester bijvoorbeeld een bericht sturen, blokkeren en de gepeste steunen. Dit kun je doen door een bericht te sturen naar de gepeste.

Daarnaast kun je de beheerder van de website inlichten en vragen om foto's of filmpjes te verwijderen. Bij grote platforms zoals Instagram kun je posts of chatberichten rapporteren wegens pesten of intimidatie. Dit kan via een speciaal daarvoor bedoelde functie. Je ziet dan bijvoorbeeld vaak een optie 'rapporteer'. Vaak kun je ook via het Helpcentrum een melding maken van lastigvallen, pesten of intimidatie.

Zoek contact

Wil je met andere volwassenen over pesten praten? Bespreek je ideeën bijvoorbeeld met andere ouders, de groepsbegeleider of een leerkracht. Wil je meer lezen of praten over pesten? Bekijk dan voor meer informatie de pagina Informatie voor ouders en kinderen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders