Wat doet pesten met je?

Pesten is verschrikkelijk. Pesten heeft gevolgen voor wie gepest wordt, de pester en de mensen die het pesten zien. Maar wat doet pesten nou echt met je? 

Als je gepest wordt

Als je gepest wordt heeft dit invloed op je gedachten en gevoelens. Je kunt je onzeker of bang voelen. Sommige kinderen durven niet meer naar school, omdat ze gepest worden. Ook kun je jezelf steeds minder leuk vinden, of denken dat het pesten jouw schuld is. 

Je kunt pesten ook voelen in je lichaam. Je voelt je bijvoorbeeld gespannen of misselijk. Je hart klopt heel snel. Of je slaapt slecht.

Ook kan pesten invloed hebben op de dagelijkse dingen. Je kunt je moeilijk concentreren, bijvoorbeeld in de klas. Of je hebt geen zin meer in dingen die je eerst leuk vond.

Word je gepest of ken je iemand die gepest wordt? Op de pagina Wat kan ik doen als ik gepest word vind je tips om hiermee om te gaan.

Praten helpt

Pesten kan gevoelens van eenzaamheid, minderwaardigheid en uitzichtloosheid veroorzaken, met soms zelfs zelfmoordgedachten. Blijf daar niet mee rondlopen, maar praat erover. Dat lucht vaak op. Als je er niet met iemand uit je omgeving over wilt of kunt praten, zoek dan contact met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het nummer is: 0800-0113. Via de website van 113.nl kun je ook chatten met een medewerker.

De pester is niet populair

Pesten heeft ook gevolgen voor de pester. In het begin kunnen dit positieve gevolgen zijn. Een pester kan populair zijn en veel vrienden hebben. Maar vaak is dit niet echt zo. Andere kinderen kunnen de pester bewonderen, maar zijn vaak ook een beetje bang voor diegene. Dit noemen we schijnpopulariteit.

Later kan de pester ook nadelen ervaren. Een pester heeft vaak minder goed geleerd om problemen met leeftijdsgenoten op een sociale manier op te lossen. Hierdoor kunnen ze op latere leeftijd moeite hebben met vriendschappen.

Als je ziet dat iemand gepest wordt

Ook als je ziet dat iemand gepest wordt kan dit iets met je doen. Misschien word je iets stiller, omdat je niet bij de pesters wil opvallen. Of de sfeer in de klas, je team of de groep is ineens anders. Het kan zijn dat je je hierdoor minder fijn voelt. Of je bijvoorbeeld slechter kunt concentreren. Misschien wil je wel iets doen maar weet je niet wat en voel je je daardoor schuldig.

Als je deze gevoelens herkent, is het goed om hierover te praten. Vaak worden je zorgen als je ze deelt meteen iets minder groot. Daarnaast kan degene met wie je praat jou helpen met jouw zorgen.

Het kan lastig zijn om in te grijpen als je ziet dat iemand pest of gepest wordt. Op de pagina Wat kan ik doen als er iemand gepest wordt staan tips om je hierbij te helpen. Of bekijk onderstaande video over hoe je kunt reageren op pesten.

Videobeschrijving

Bij het tegengaan van pesten kan iedereen helpen. Het kan alleen best moeilijk zijn om voor iemand op te komen op een manier die fijn voelt. De kinderen van groep 7 van de Da Costaschool vertellen in deze video hoe zij dat doen. In de video komen ook verschillende manieren om op pesten te reageren aan bod. Bekijk de video samen met de kinderen uit je klas of als ouder met je kind om te ontdekken welke manier bij hen past.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren