Wijkteams

Wijkteams en andere varianten

Opvoedingsondersteuning en jeugdhulp moeten goed bereikbaar en snel beschikbaar zijn. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Wat voorheen de eerstelijnshulp was, is in veel gemeenten nu georganiseerd in (sociale) wijkteams, buurtteams of wijknetwerken. Al dan niet met een apart team voor jeugd. Dit zijn veelal multidisciplinaire teams, opgezet met beroepskrachten uit verschillende instellingen. Deze teams houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden daarnaast vaak ook lichte hulp en toegang tot gespecialiseerde hulp.

Er zijn ook gemeenten die het anders regelen door bijvoorbeeld de taken van een bestaande instantie, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsorganisatie uit te breiden. Welke variant er ook gekozen wordt, het gaat altijd om het samenwerken in de wijk met andere instellingen met als doel ondersteuning en hulp integraler en dichter bij het kind en gezin te organiseren.

Integraal werken in de wijk

Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Een kind dat thuis het huishouden moet runnen en van school verzuimt. Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? Deel je vragen en knelpunten.

Acht tips over transformatie in het sociale domein

Geef wijkteams vertrouwen en mandaat. Begin bij de doelen: wat wilt u samen bereiken? En ontzenuw te hoge verwachtingen over kostenreductie. Dat zijn tips van beleidsmedewerkers van gemeenten en experts van het programma Integraal Werken in de Wijk. Zij kwamen in het voorjaar van 2017 bij elkaar om te praten over de organisatie en positionering van wijkteams. Samen stelden ze acht tips op voor gemeenten.

Ruimte geeft vaart

Reflectietool Toegang naar passende zorg en ondersteuning

Het programma Integraal Werken in de Wijk heeft de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ ontwikkeld waarmee professionals, beleidsmakers, bestuurders en cliëntvertegenwoordiging samen reflecteren op de toegang tot zorg en ondersteuning. 

GGZ in de Wijk

GGZ in de Wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. Dit doen zij onder andere door dagbesteding en welzijnsactiviteiten op wijkniveau beter aan te laten sluiten bij de vraag van de doelgroep. Ook probeert GGZ in de Wijk (wijk)zorg toegankelijker te maken.

Zo creëren professionals ruimte in jeugd- en wijkteams

Welke knelpunten ervaart de professional bij het creëren van ruimte in jeugd- en wijkteams? En hoe lossen ze dit op? Het Nederlands Jeugdinstituut sprak hierover met vijf jeugd- en wijkteams. In deze brochure staan tips.

Aansluiting basiszorg en specialistische hulp

Learn and share

Hoe zorg je dat kinderen zo snel mogelijk specialistische jeugdhulp krijgen als ze die nodig hebben? En welke succesfactoren zien gemeenten, professionals en cliënten in de aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een kleinschalige landelijke en regionale verkenning.

Toolbox voor wijkteams

De toolbox Wijkteams werken met jeugd biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen. Bijvoorbeeld over veiligheid thuis en op school, problematisch gedrag en ouderschap. Het gaat om kennis over wat werkt in de hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, maar ook over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn.

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies