Ouderschap en opvoeden: in het kort

Opvoeden is nodig om kinderen te laten opgroeien tot volwassenen. Zo kunnen ze hun eigen identiteit ontwikkelen. Met opvoeden dragen ouders hun eigen gewoonten en vaardigheden over op hun kinderen.

Ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Een kind krijgen is ingrijpend. Er verandert dan veel. Allerlei factoren hebben invloed op ouderschap, en op hoe ouders het ouderschap beleven. Zoals partnerschap, sociale contacten, levensvaardigheden en het welbevinden van ouders.

Ouders beïnvloeden kinderen maar kinderen beïnvloeden ook ouders. Er zijn allerlei factoren binnen dit proces, zoals het temperament van kinderen, de gezondheid van ouders en geldgebrek. Sommige factoren beïnvloeden de opvoeding positief, andere factoren bedreigen de opvoeding.

Opvoeden doen ouders niet alleen. Er zijn allerlei medeopvoeders bij betrokken, zoals mensen uit de eigen omgeving en soms ook professionals.

Kinderen groeien kansrijker op als er aandacht is voor de ontwikkeling van het ouderschap en de opvoeding. Aandacht voor steun aan ouders is belangrijk: zowel steun vanuit de omgeving als steun van professionals.

Cijfers

  • Alle ouders hebben weleens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind
  • Een op de acht ouders vindt steun in het eigen netwerk
  • Een op de acht ouders vindt het lastig om hulp te vragen voor het gezin.
  • Ruim een op de drie ouders vraagt liever hulp aan een professional dan aan iemand uit de omgeving.
  • Ongeveer de helft van de ouders helpt wel eens andere gezinnen.
  • Een derde van de ouders had recent zorgen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind.

Wat speelt er nu?

Door corona is duidelijker dan ooit dat het gezin de basis is voor kinderen. In sommige gezinnen is de druk toegenomen. Ook viel praktische en emotionele steun weg. Ouders hebben veel behoefte aan informatie en aan uitwisselingsmogelijkheden.