• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Transformatie jeugdhulp

Dit dossier biedt onder meer praktische informatie over de inkoop van jeugdhulp. Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat zij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met hen aan deze vernieuwing.

 

Inkoop jeugdhulp door gemeenten. Hoe zit het?

Factsheet

Jeugdhulp uitvoeren in eigen beheer of uitbesteden?
Subsidie, overheidsopdracht of Open House?
En past het Zeeuwse model ook bij uw gemeente?

Kersverse wethouders Jeugd staan voor grote uitdaging

'Het systeem neemt het weer over van professionals'

Rutger Hageraats, directeur Transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut, sprak met Gertjan van der Hoeven, oud-wethouder in Aalsmeer. Een gesprek over ruimte voor professionals, ‘doehulp’, de rol van het Rijk en samenwerken met ‘grote broer’ Amsterdam.

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Handreiking voor nieuwe raadsleden en wethouders

Welke vormen van jeugdhulp zijn er?
Wat zijn de meest voorkomende problemen bij jongeren?
En waar is de gemeente nu verantwoordelijk voor?

De antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen op een rij: 

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.