• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Transformatie jeugdhulp

Dit dossier biedt onder meer praktische informatie over de inkoop van jeugdhulp. Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat zij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met hen aan deze vernieuwing.

Met het oog op de jeugd

Jeugdzorg na de transitie

In december nam de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) afscheid met onder andere een interviewbundel waarin mensen aan het woord komen die de bedoelingen van de Jeugdwet in de praktijk moeten waarmaken. Samen schetsen zij een beeld van wat het vertalen van de ambities naar de weerbarstige praktijk met zich meebrengt.

Inkoop jeugdhulp

Hoe zit het?

Gemeenten moeten belangrijke keuzes maken bij het inkopen van jeugdhulp: welke hulp aanbieders leveren en op welke manier de hulp wordt bekostigd. Het Nederlands Jeugdinstituut deelt graag met u de beste tips, de kwaliteitseisen, insprerende praktijkvoorbeelden en praktische informatie over de inkoop van jeugdhulp.

Vragen?

Martijn van Wietmarschen is contactpersoon.

Foto Martijn van Wietmarschen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies