Inkoop jeugdhulp door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en schakelen jeugdhulpaanbieders in voor de uitvoering ervan. De gemeente moet daarbij belangrijke keuzes maken: hoe de toegang tot jeugdhulp wordt geregeld, welke hulp aanbieders leveren en op welke manier de hulp wordt bekostigd. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de inkoop van jeugdhulp.

Jeugdhulp uitvoeren in eigen beheer of uitbesteden? Subsidie, overheidsopdracht of Open House? En past het Zeeuwse model ook bij uw gemeente?

In de praktijk zijn er veel bijkomende overwegingen die meespelen bij het inrichten van het inkoopproces. Bovendien kunnen gemeenten meerdere inkoopprocessen inrichten voor verschillende soorten hulp.

Opties inkoopproces

De belangrijkste opties in het inkoopproces en de voor- en nadelen zijn weergegeven in een overzicht om gemeenten en andere organisaties inzicht te geven:

Inkoop jeugdhulp door gemeenten. Hoe zit het?

Effectief contracteren

In de handreiking Effectief contracteren laat het NJi zien hoe je als gemeente de kennis over effectiviteit van jeugdzorg kan gebruiken bij het contracteren. We brengen de belangrijkste kennis samen en geven aan hoe je deze kennis kan toepassen in je eigen inkoop.

Bekijk de handreiking

Kwalitatief goede aanbieders selecteren

Gemeenten kunnen bij de inkoop criteria hanteren waarop ze aanbieders selecteren. Mogelijke selectiecriteria daarvoor zijn:

1. grip hebben op kwaliteit, bijvoorbeeld:

    • kennis en vaardigheden, mate van tevredenheid van medewerkers
    • aantoonbaar monitoren en verbeteren van resultaten
    • werken met onderbouwde aanpakken, methodieken, richtlijnen en interventies
    • aansluiting bij de lokale zorgketen
    • succesvol werken in een regio

2. grip hebben op kosten.
3. grip hebben op risico's, bijvoorbeeld voldoende personeel.
4. innovatie stimuleren tijdens de contractduur, bijvoorbeeld om transformatie vorm te geven.
5. breder maatschappelijk impact hebben.

Lees meer over de selectiecriteria in de handreiking SAS zonder EMVI; vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet.

Lees ook

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie