Handreiking Effectief contracteren

Handvatten voor het contracteren van effectieve jeugdzorg

In deze handreiking laten we zien hoe je als gemeente de kennis over effectiviteit van jeugdzorg kunt gebruiken bij het contracteren. We brengen de belangrijkste kennis samen en geven aan hoe je deze kennis kunt toepassen in je eigen inkoop.

Deze handreiking vullen we de komende maanden aan met nog meer relevante informatie. We komen graag in gesprek met gemeenten en zorgaanbieders over hoe we de effectiviteit in de jeugdzorg kunnen versterken. Wil je meedenken of heb je vragen? Stuur dan een mail naar Bram van den Berg, adviseur bij het NJi: b.vandenberg@nji.nl.

Titel: 
Handreiking Effectief contracteren. Handvatten voor het contracteren van effectieve jeugdzorg
Auteur: 
Van den Berg, B., I. Bastiaanssen, K. Stals
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
10 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de  publicatie