Kwaliteitseisen bij inkoop jeugdhulp

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp te waarborgen. Zij kunnen voor de inkoop van de jeugdhulp kwaliteitseisen stellen aan de te leveren diensten van de jeugdhulpaanbieders. Een aantal kwaliteitseisen wordt zo fundamenteel geacht dat zij in de wet zijn opgenomen. Daarnaast kunnen gemeenten aanvullende kwaliteitseisen stellen.

Movisie heeft, in samenwerking met het NJi, voor het programma Inkoop en Aanbesteden een handreiking gemaakt van relevante bestaande kwaliteitskaders en -standaarden inclusief voorbeelden van kwaliteitspassages in inkoopdocumenten. Gemeenten en aanbieders kunnen hieruit putten en de kwaliteitseisen zo veel mogelijk uniformeren.

Lees meer in de handreiking Kwaliteitskaders en -standaarden Inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning over de verschillende kwaliteitskaders die geheel of gedeeltelijk opgenomen kunnen worden in de inkoop.

Handreiking voor gemeenten

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze handreiking is gericht op de rol van inkoop in het continu versterken en ontwikkelen van kwaliteit en biedt op een handige en overzichtelijke wijze een overzicht van visie, doelen, inkoop, eisen van kwaliteit inclusief een link tot de bronnen waar deze punten vandaan komen.

Lees ook

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie