Checklist voor effectief jeugdbeleid in coalitieakkoord

Draagt het jeugdbeleid in jouw gemeente bij aan het kansrijk opgroeien voor kinderen en jongeren? Als raadslid is dit vaak lastig in te schatten. Om te helpen deze inschatting goed te maken heeft het NJi de 'Checklist voor effectief jeugdbeleid in het coalitieakkoord' gemaakt. Deze is opgebouwd vanuit wat we weten dat werkt vanuit wetenschap en praktijk voor effectief jeugdbeleid. Op deze manier kun je het raadsbreed- of coalitieakkoord in jouw gemeente nalopen om te zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. De checklist is bedoeld als inspiratie voor raadsleden en beleidsmakers.

Omslag van de publicatie Checklist voor effectief jeugdbeleid in coalitieakkoord
Titel: 
Checklist voor effectief jeugdbeleid in coalitieakkoord
Auteur: 
B. van den Berg
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
3 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie