Informatie voor wethouders

Nieuwe wethouders Jeugd worden geconfronteerd met grote uitdagingen voor de jeugd. Zo maken steeds meer jongeren gebruik van jeugdhulp, waardoor gemeenten grote financiële tekorten hebben. Ook heeft corona grote invloed op het leven en mentaal welbevinden van jongeren. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de wethouders Jeugd. Op deze pagina staat relevante informatie om nieuwe wethouders te helpen daadwerkelijk verschil te maken voor hun jongeren.

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Welke vormen van jeugdhulp zijn er? Wat zijn de meest voorkomende problemen bij jongeren? En waar is de gemeente nu verantwoordelijk voor? In de handreiking voor nieuwe raadsleden en wethouders krijg je antwoorden op deze en andere veel gestelde vragen van gemeenten over jeugdhulp. 

Lees de handreiking voor nieuwe raadsleden en wethouders

Tips van jeugdwethouders voor jeugdwethouders

Steeds meer jeugdwethouders zetten zich actief in voor de transformatie van de jeugdzorg. Zij staan vóór de kinderen en gezinnen in hun gemeente, betrekken hen bij het beleid en kiezen ervoor om te investeren in preventie en versterken van het dagelijks leven van jongeren.

Jeugdwethouders kijken in de publicatie Van klein tot groot terug op 4 jaar portefeuille jeugd en geven tips voor nieuwe wethouders. De publicatie is onderdeel van het bestuurlijk leernetwerk van de VNG en VWS.  

Bekijk de publicatie Van klein tot groot

Overzicht jeugdveld Nederland

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenspraak met gemeenten praatplaten ontwikkeld die laten zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. 

Bekijk de praatplaten voor een overzicht van het jeugdveld

Hoe kom je tot duurzame verandering?

Problemen in de jeugdzorg bestaan al jaren, ongeacht de wijze van organiseren of het beschikbare geld. Problemen duurzaam oplossen vraagt om verandering en ander gedrag van alle spelers: Rijk, gemeenten, professionals en ouders. Het is zaak om de verleiding van slingerend beleid te weerstaan. Meer informatie over de belangrijke factoren hierbij vind je in Vasthoudend transformeren en Eigenwijs transformeren.

Het vraagt ook om een investering in de dagelijkse leefomgeving van kinderen en jongeren. Dit versterkt de veerkracht waardoor jongeren, hun opvoeders en professionals anders omgaan met kwetsbaarheden. Deze basis op orde krijgen is één van de vier ingrediënten van een sterk lokaal jeugdveld. Deze basis op orde krijgen is één van de vier ingrediënten van een sterk lokaal jeugdveld. Lees meer in Het groeiend jeugdzorggebruik.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie