Kwaliteitsmeter MKBA

De Kwaliteitsmeter MKBA helpt beleidsmakers bij het beoordelen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, kortweg een mkba. Het gaat om de vraag: is deze analyse goed uitgevoerd en hoe kunnen uitkomsten geïnterpreteerd worden?

De kwaliteitsmeter helpt je om de kwaliteit van een maatschappelijke kosten-batenanalyse te beoordelen en de resultaten te interpreteren in het sociaal domein. Bij het invullen van de kwaliteitsmeter zie je meteen welke factoren een rol spelen bij het opzetten en interpreteren van de kosten-batenanalyse.

In het sociaal domein zijn er vaak geen harde cijfers bekend over de effecten van beleidsmaatregelen. Hierdoor is het lastig om de perfecte maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren. Toch kan de mkba waardevolle informatie geven. De kwaliteitsmeter helpt om boven water te krijgen welke uitkomsten sterk of zwak zijn.

Wat is een mkba?

Een mkba is een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Het is een economische evaluatie van alle maatschappelijke kosten en baten van een beleidsmaatregel. Hierin zie je het totaalsaldo van de kosten en de baten. Je ziet ook wie de kosten betaalt en wie de baten krijgt. Dit wordt uitgedrukt in euro's. Afgelopen jaren zijn de kosten van het sociaal domein in bijna elke gemeente gestegen. Lang niet altijd is duidelijk of het geld goed is ingezet om de belangrijkste jeugdproblemen op te lossen. Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse onderzoek je of de opbrengsten van een aanpak opwegen tegen de kosten.

Meer weten over hoe je kosteneffectiviteitsonderzoek kunt inzetten om beleid te onderbouwen of te evalueren? Neem dan contact op met Bram van den Berg.

Omslag Kwaliteitsmeter MKBA
Titel: 
Kwaliteitsmeter MKBA
Auteur: 
Weedage, D., B. van den Berg, S. Evers, B. Wijnen en W. Spit
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
12 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie