Jeugdbeleid dat werkt in de wijk

Hoe zorg je als gemeente samen met ouders, professionals en andere partners uit de buurt dat kinderen en jongeren kansrijk, gezond en veilig opgroeien? In het traject 'Impact in de wijk' werken sinds 2020 gemeenten samen met het NJi aan een preventieve aanpak voor een specifieke buurt. Hier doen zes gemeenten aan mee: Rotterdam, Nijmegen, Culemborg, Amersfoort, Zoetermeer en Helmond.

Wat is Impact in de wijk?

Impact in de wijk:

  • is een werkwijze gebaseerd op de ervaringen van de gemeente Rotterdam met impact gedreven werken in het sociaal domein.
  • onderzoekt hoe het met de jongeren in een wijk, dorp of gemeente gaat en welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben.
  • stimuleert het samenwerken aan een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. Gemeenten doen dit met ouders, jongeren, scholen, jongerenwerkers en andere professionals in de wijk.
  • bevordert het samen leren en verbeteren van de werkwijze.
  • is een meerjarige aanpak die een blijvende positieve invloed heeft op de levens van kinderen en jongeren in de wijk.

Waarom Impact in de wijk?

Elke wijk is anders. Met het traject 'Impact in de wijk' willen we inzicht krijgen in wat werkt in jeugdbeleid dat gericht is op een bepaalde wijk. En met doordachte sturing en activiteiten verschil maken in die wijk. Hiervoor gebruiken we cijfers, verhalen uit de wijk en kennis over 'wat werkt'. Gemeenten kunnen op deze manier met partners in de wijk de aanpak vormgeven. Zo ontstaat preventief jeugdbeleid dat met kennis en ervaring is onderbouwd. En aansluit bij wat er speelt in de wijk en bij de gezinnen die er wonen.

Wat leren we uit Impact in de wijk?

De uitkomsten van het traject 'Impact in de wijk' geven meer kennis en inzicht in:

  • hoe je een onderbouwde, impact-gedreven aanpak van jeugdbeleid in de wijk kunt realiseren. Gebaseerd op het kwaliteitskompas, het factorenmodel en de geleerde lessen binnen de wijkprogrammering Rotterdam.
  • hoe gemeenten de pedagogische basis kunnen versterken met behulp van acht bouwstenen.

Impact hebben: hoe doen we dat?

In 'Impact in de wijk' focussen we op een of twee wijken in een gemeente. De gemeente coördineert de aanpak, kiest een wijk en verzamelt de kwantitatieve en kwalitatieve data. Vervolgens bepaalt de gemeente met lokale partners waarvoor zij zich in die wijk willen inzetten. Dit doen ze op basis van wetenschappelijke inzichten over beschermende factoren en risicofactoren die de meeste impact hebben op de beoogde resultaten.  

De gemeente brengt ouders en lokale partners bij elkaar zodat er een 'community' ontstaat rond het gekozen thema. Vervolgens kiest deze community activiteiten die het beste passen bij hun doelen. En waarvan verwacht wordt dat ze daarvoor werken. Dat kunnen bestaande en nieuwe aanpakken en activiteiten zijn.

Daarnaast maken we met de gemeente Culemborg een zogenaamde 'groendruk' voor de wijk Achter de Poort. Deze wijk kampt met overlast door jongeren. In de groendruk verzamelen we praktijkkennis over waar een kleine gemeente mee te maken krijgt. En wat zij nodig heeft om tot een succesvolle aanpak te komen. Hiervoor zijn interviews afgenomen en is een infographic opgesteld.

Wat is de rol van het NJi?

Wij ondersteunen het traject op twee manieren. Het NJi draagt bij met inhoudelijke expertise. Ook bereidt het de gezamenlijke sessies met de verschillende gemeenten voor. Daarnaast verzamelt het NJi de lessen die de gemeenten leren. We verrijken daarmee de kennis met praktijkervaring en stellen deze beschikbaar voor andere gemeenten die aan de slag willen met een succesvolle wijkaanpak.